Najbliższe szkolenia otwarte

Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny w dziedzinie zamówień publicznych oraz propozycje niektórych zmian zapisów zawartych w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych. Omówione zostaną najistotniejsze elementy ustawy dotyczące bezpośrednio pracy wykonawców zamówień publicznych w służbie zdrowia.  

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z bieżąco przeprowadzanymi postępowaniami o zamówienia publiczne. Uczestnicy mogą również liczyć na poszkoleniowe doradztwo ze strony Wykładowcy - praktyka z bardzo dużym doświadczeniem zdobytym w pracy działach zamówień publicznych w zakładach opieki zdrowotnej. 

©2019 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search